Zen Zats Julböcker

Zenlogo

Ungefär samtidigt som idén med att skapa Zen Zat dök upp i ett fjärilshus i London 1989, så dök en annan idé upp. Företag delar ut lax och liknande gåvor till anställda och kunder inför julen. En del nöjer sig med att skicka ut julkort och tacka för det gångna året. Varför inte ge något av bestående värde? Eftersom jultidningarna en gång i tiden var mycket populära och inte sällan var böcker som Bland tomtar och troll, Flickornas julbok, Pojkarnas flygbok etc, så borde t ex Volvo låta någon författa en julbok där en gammal PV 444 eller så spelar en viktig roll. Nu överlämnades inte idén till vare sig Volvo eller något annat företag, men några år efter det att Zen Zat etablerats kom Zen Zats första julbok 1998. Den trycktes i 100 numrerade ex. Året därpå kom en ny julbok, nu i 99 ex. Julboken 2013 kom i 85 numrerade ex. För varje år har upplagan minskats med ett exemplar. Julboken kan inte köpas. Den kan bara fås.

100 ex.                                            99 ex.

ZZJul1998ZZJul1999

Omslag: Ursula Wilby                  Omslag: Ursula Wilby

98 ex.  Infranet                                           97 ex.

ZZJul2000ZZJul2001

Omslag: Ursula Wilby               Omslag Ursula Wilby

96 ex.                                             95 ex.

ZZJul2002ZZjul2003

Omslag:R.Burton/C.F.Kell               Omslag: Ursula Wilby

94 ex.                                           93 ex.

ZZJul2004ZZJul2005

Omslag: Ursula Wilby                 Omslag: Ursula Wilby

92 ex.                                      91 ex.

ZZJul2006ZZJul2007

Eddie Tjeno Ericsson                 Omslag: J. Wolf

90 ex.                                          89 ex.

ZZJul2008ZZJul2009

James Stanier Clarke             Omslag: Iris Brinkborg

88 ex.                                           87 ex.

ZZjul2010ZZJul2011

Carl August Ehrensvärd             Omslag: Jean Bolinder

86 ex                                          85 ex.

ZZJul20121Finnegan

Omslag: Bertil Falk                   Omslag: Iris Brinkborg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s