Zen Zats diktsamlingar

Zen Zat har publicerat fyra diktsamlingar. Två stycken av Verdandi Kuhlman, nämligen På den blå och Sex samtal med Fo. Vidare haiku-dikter av Per Olaisen i Teckenmästaren talar och den amerikanska poeten professorn och TV-producenten K.J. Prestwidges Hej, det här är direktsändning. Alla är på 48 sidor utom Teckenmästaren talar som är på 28 sidor. Samlingarna kostar 40 kronor (inkl bokmoms) plus porto (inkl portomoms).

LyrikBellman

Dessutom har Walter Axelsson, som bland annat har översatt alla Shakespeares sonetter, kommit ut på Zen Zat med Bellmans-pastischerna Fredman går igen … (208 sidor), där Fredmans epistlar utspelar sig i nutid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s