Berras faktaböcker

Fyra böcker om litteratur har den här författaren kommit ut med på BTJ Förlag. Növell Sagor

Den första är Novellen en översikt (2007), som är en litteraturhistoria. Boken berättar novellens historia från mänsklighetens gryning, då forna tiders kringströvande jägare på kvällen efter en lyckad jakt samlades kring elden och någon berättade om krokodiljakten som kanske massor med generationer senare gav upphov till myterna om Beowulf, Sankt Georg och andra drakdödare. Sedan hela vägen fram till Tjechov, O. Henry och andra giganter i det kortare formatet.

Den andra boken är Litterära solitärer (2008) som handlar om annorlunda texter, unika skrönor som Herakleitos Fragment , G.K. Chestertons Mannen som var Torsdag, James Joyce Finnegans Wake och Alfred Besters Tigermannen samt många fler. Det är texter som sticker av från allt annat och är seg selv nok.

Den tredje boken är Litterära odysséer (2009) och handlar som titeln anger om resor med avstamp i Homeros mäktiga Odysséen. Här får läsaren möta dem alla: den flygande holländaren, den vandrande juden, Sindbad sjöfararen liksom  Henrik Ibsens Peer Gynt, August Strindbergs Indras dotter, H.P. Lovecrafts Sökandet efter det drömda Kadath och L. Ron Hubbards Återkomst till morgondagen. Med mycket mera.

Den fjärde boken är Sagor om ringar (2010) som handlar om märkliga ringar från Herakleitos berättelse om ringen i fisken via den nordiska mytologins Dröpner fram till senare tiders ringar hos Zacharias Topelius, Selma Lagerlöf och Tolkien liksom populärkulturens ringar hos Fantomen och Gröna Lyktan.

Atltan

Under sin Däniken-period (somliga skulle säga Däniken-kris) skrev Berra två andra böcker som tillhör genren fakta eller som dom säger på utrikiska: non-fiction. Fast det finns nog de som tycker att Atlantis och svenskarna (1974) och Bortom vår verklighet (1975) hanterar verkligheten på ett fiktivt sätt; alltså en sorts skönlitteratur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s