Gardar Gåtlösaren bäst på 41 år

Jean Bolinder skriver i DAST att Gardar Gåtlösaren (Förlaget Orda) är den bästa historiska deckaren sedan En ljugande malm av pseudonymen Anders Hellén kom på Verbum 1973, alltså för 41 år sedan. Det gjorde mig naturligtvis nyfiken. Författaren hette egentligen Carl Greek (1909-1991) och var en präst från Skåne som skrev deckare. En ljugande malm utspelar sig i ett kloster på gränsen mellan Skåne och Småland, där en klosterbroder mördas. Tidpunkten är senmedeltiden, närmare bestämt året 1452. Blivande novisen, den unge Helge smyger omkring bland skuggor och kyrkklockor på jakt efter mördaren. Det handlar om dunkla stämningar, spänning och detektering.

Ljungande malm         

Vad ska man då säga om  En ljugande malm ? Bäst är kanske att citera ett starkt avsnitt vars tyngdpunkt ligger i ett krucifix. Så här lyder det:

“En sekund senare hördes en svag smäll. Abboten ryckte till och gav sin capellanus ett skarpt, forskande ögonkast. Fader Simon satt blek och orörlig i sin stol.

– Öppna handen, fader Simon!

Han lydde. 1 hans öppna hand låg hans crucifix itukramat. Båda stirrade ett par ögonblick på det sönderbrutna korset.

– Förlåt mig, min broder, sa abboten, när han hade hämtat sig. Låt oss icke förfalla till någon vidskeplig fruktan. Detta är icke något olycksbådande omen. Kristi lekamen och kors kan icke båda olycka. Han offrar gärna sin kropp på nytt, denna gång för Aquabellas frälsning.

Fader Simon tycktes inte höra. Han satt fortfarande och stirrade på bitarna i sin hand.

– Fann du min olydnad så svår, eftersom jag ensam med dig skall bära domen över vårt brödraskap? frågade han.

– Nej, carissime. Fader Simon dömer jag ej till bot. Men väl fader capellanus. Du och jag skall hjälpa våra bröder från fåfängligt grubbel och hemliga misstankar, som skulle såra brödrakärleken dödligt och hota att bringa allas vår tro på fall. Du som capellanus och jag som Aquabellas abbot har att hålla bönen för de skyldige levande. Hans frälsning och salighet får aldrig glömmas här, även om hans gärning måste förtigas. Han skall nämnas i dina och mina tysta förböner både privatim och vid altaret. Därtill utser jag dig och löser dig från skulden för din tystnad. Fall på knä, fader Simon!

Han löste den knäböjande från timligt och evigt ansvar för hans försummelse. Vad hans underlåtenhetssynd än skulle dra med sig, var skulden för den borta:

– Ego te absolvo. Pax Domini tecum!

Han reste honom upp och lösgjorde sitt eget krucifix från gördeln och räckte honom.

– Tag emot din frälsare, min broder!

Fader Simon höll på att för’andra gången denna underliga kväll förlora sin självbehärskning. Han visste, vad det måste kosta abboten att skiljas från en klenod, som hade följt honom under alla hans år som munk.

Den gåvan kan jag ej ta emot, sa han bestämt.

– Tag det! Och må den välsignelse det har skänkt mig bli din. Broder Manfred skall rita ett nytt krucifix för broder Gotthard att snida åt mig. Och låt mig få bekänna: det är ljuvt för själen att någon gång få ge bort ett synligt ting; den glädjen blir oss sällan beskärd inom klostermurarna.”

CCI20140826_00000   untitled

Det krävs kanske en troende kristen för att skriva en text som denna, eller kanske inte. I vilket fall är det laddade citatet ganska unikt för att ingå i en deckare, låt vara att det handlar om ett mord bland munkar i ett kloster. Det har skrivits en hel del medeltidsdeckare i den engelskspråkiga världen men hos oss är det mera sällsynt. Den närmaste jämförelsen med  En ljugande malm är kanske katoliken Edward D. Hochs novell “Den nionde timmen” från 1957 som publicerades på svenska i samlingen Kristusmorden (MBAB 1997). Ej att förglömma italienaren Umberto Ecos I rosens namn (1980; på svenska 1983 , Brombergs förlag).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s