Dammprojekt i distriktet Valsad

Distriktet Valsad i den indiska delstaten Gujarat har flera floder. Människorna på landsbygden är fattiga, men delstatsregeringen höjer levnadsstandarden genom att bygga dammar i floderna. Jag har haft förmånen att under mina besök i Indien – nu senast i december 2013 – kunnat följa dessa arbeten tillsammans med Sanjay Garg, som leder flera byggnationer. På det sättet har jag ock så förstått idén bakom projekten.

Dammbygge

Under regntiden, då monsunregnen väller in över landet, så är flodfårorna fyllda med vatten. Men det rinner raskt ut i Arabiska sjön. Och när det inte finns tillgång till vatten spricker jorden.

Marken spricker

Genom att med mer eller mindre jämna avstånd från varandra bygga dammar, så får man vattnet att stanna kvar bakom dammluckorna sedan regnen dragit förbi. Det innebär att man med hjälp av pumpar kan få en extra skörd om året, boskapen får tillgång till vatten året om, man har alltid vatten till tvätt och därtill kommer att dammarna fungerar som broar över floderna, vilket gör att byborna slipper att gå kilometerlånga omvägar för att komma över till den andra sidan. Vid ett tillfälle såg ja till och med en man som cyklade över en damm. Och barnen dyker och simmar.

Dammarna byggs med hjälp av cement som skapas med material på platsen. Och här tillkommer en extra bonus för bybefolkningarna, för under själva bygget är nämligen den lokala befolkningen anställd att utföra alla de arbeten som krävs för att få till en damm.

Det har inte alltid varit lätt att få bybor att gå med på ett dammbygge. Men med åren har tveksamma byar sett att byar som satsat på delstatsregeringens erbjudande har fått det bättre och tveksamheten har med åren försvunnit. Det handlar om att mitt i den högteknologiska utvecklingen som präglar dagens Indien, så växer inte bara medelklassen. De fattiga i byarna i distriktet Valsad utvecklas med enkla medel. Och det handlar inte om u-hjälp. Det är delstaten som satsar på att utveckla jordbruk och ekonomi i distriktet Valsad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s