Sagt om Stjärnfall

Andreas Sandberg har i Populär Astronomi (4/2013) recenserat Ulf R. Johanssons bok Stjärnfall om astronomiska storheter och skriver: ”Författaren blandar här med sin personliga stil, som vi känner från Populär Astronomi, sina relationer till ett urval av 1900-talets stora astronomipersonligheter med bitar ur diverse historiska källor.

Andra världskrigets förföljelser och fasor blir med all rätt en sammanbindande tråd. Såväl Niels Bohrs dramatiska flykt till Sverige som Frida Palmérs och Knut Lundmarks förhållningssätt till tredje rikets astronomer, och vilka dessa egentligen var, ges stort utrymme i boken. Men det ges också en del plats för såväl Harry Martinson som August Strindberg, och varma kapitel om Patrick Moore och lundaprofessorn Indrek Martinson binder samman de naturvetenskapliga och humanistiska delarna av berättelserna.”

Sandberg tillägger bland annat att ”Personligen hade jag velat se mer utförliga hänvisningar till diverse intressanta sidohistorier, som ibland bara omnämns som hastigast” och han gör uttryck för ”en längtan efter mer”

Stjärnfall

Boken kan beställas via zenzat@telia.com. Den kostar 100 kronor plus porto och levereras med faktura.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s