En tysk klassiker

Edgar Allan Poe brukar av amerikanare framhållas som skaparen av den moderna deckaren, men faktum är att han inspirerades av tysken E.T.A. Hoffmans novell “Das Fräulein von Scuderi” (1819), som dessutom ibland brukar kallas den första detektivhistorien. I dag finns alla Poes noveller översatta till svenska och utgivna av h:ström, ett gediget arbete. Men E.T.A. Hoffman, som inte bara var deckarpionjär utan också författare till skräck och som snuddar vid science fiction är inte lika välkänd och översatt.

220px-ETA_Hoffmann_2

E.T.A. Hoffman (1776-1822)

Hans mekaniska docka Olympia är som en förelöpare till robotar. Över huvud taget sprinklar Hoffman gärna sina historier med mekaniska dockor. Det gäller även novellen ”Das Fremde Kind” (1817), som också den betecknats som banbrytande. ”Det främmande barnet” kom på svenska redan 1821 men sedan har den fått ligga i träda tills nu, snart 200 år senare, då Aleph Bokförlag, som också legat i träda några år, låter den inleda antologin Främmande folk och förtrollade skogar.(red. Rickard Berghorn) i översättning av Barbara Knochenhauer. Man kan med fog utbrista: ”Det var på tiden”, men också hävda: ”Bättre sent än aldrig.”

Främmande

Hoffman påverkade inte bara Edgar Allan Poe. Nikolai Gogol, Charles Dickens, Charles Baudelaire, Fjodor Dostojevskij och Frans Kafka var några som tog intryck av hans verk. Carl Jonas Love Almqvist. H.C. Andersen och August Strindberg hos oss ej att förglömma. Och troligen påverkade han Sir James Matthew Barrie, som skapade Peter Pan, för det främmande barnet ter sig i flera avseenden som en förlaga till Peter Pan. Det främmande barnet som leker med pojken Felix och flickan Christlieb flyger med dem och det visar sig att Felix och Christliebs pappa också han lekt med det främmande barnet när han var liten, men sedan helt glömt bort det.

Kanske Hoffmans samlade novellproduktion precis som Edgar Allan Poes också ges ut på svenska en vacker dag. Friedrich Gottlob Wetzel kalladse redan 1819 ”Det främmande barnet” en saga för vuxna.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s