Finnegans Likvaka

Likvaka

I stället för julkort skickar Zen Zat ut en julbok varje år till kunder, medarbetare och andra. Årets bok är nere på 85 ex. och den kan inte köpas, bara fås. I år är Zen Zats jul en transplantering till svenska av första kapitlet i James Joyces oöversättliga Finnegans Wake och heter Finnegans Likvaka. Om Strindbergs Ett drömspel och Finnegans Wake kan Du läsa här: http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/16056-ett-droemspel-och-finnegans-wake

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s