Zen Zat och Thomas Thorild

Zen Zat har varit i ”svenska” Pommern och bland annat besökt Thomas Thorilds grav i Neuenkirchen, där han har en egen Thomas Thorilds-Platz. Besöket skedde när Trelleborg Sjöormen Rotaryklubb anordnade en tredagarsresa till denna del av Tyskland. Svenskspråkige Rainer Schwenke svarade för sakkunnig guidning.ThogravFoto: Sven-Gunnar Berglind

Den upproriske Thomas Thorild, som landsförvisades i fyra år för högmålsbrott, tillbringade de sista 13 åren av sitt liv vid universitetet i Greifswald, där han levde ett av allt att döma behagligt familjeliv med hustru och barn jämfört med sitt tidigare stormiga liv som radikal samhällsförbättrare och kulturknutte i luven på Kellgren, kyrkan och tillvaron. Svenska akademien har så här några hundra år för sent varit i Neuenkirchen och hyllat hans minne.

Varför ska vi bry oss om Thomas Thorild? Framför allt för att han var en av de stora förkämparna för yttrandefrihet. Han kommer i den meningen efter Anders Nordencrantz, Peter Forsskål och Anders Chydenius, banbrytarna till den tryckfrihet med inbyggd offentlighetsprincip, som vi dagligen och stundligen betjänar oss av utan att egentligen tänka på det. Och han var en föregångare till Britt Wadner, politisk fånge nummer 516 på kvinnofängelset i Hinseberga i socialdemokraternas och centerpartiets Sverige. Varför har de båda partierna aldrig bett om ursäkt för det antidemokratiska övergreppet? Är det bara vänsterpartiet som vi kräver ska göra upp med sitt förflutna? Fy skam!

Thorild har också myntat en rad bevingade ord, t ex det kontroversiella

Tänka fritt är stort

men tänka rätt är större,

som obetänksamt skrivits ut med guldbokstäver över ingången till aulan till universitetshuset i Uppsala.

Han kritiserade kritiker för deras oförmåga att bedöma saker och ting efter sin art. Han gjorde sig av med kristendomen, men behöll Gud i panteistisk form: Gud är hela naturen! Till allt detta kommer att han ingår i den knäsatta litteraturhistorien som poet och han experimenterade ett tag (1782) tillsammans med andra poeter med om inte direkt fri vers så i varje fall rimlös vers.

Thor001Thorild002

Stellan Arvidson – mannen med omtvistade skolreformer och beundrare av polisstaten DDR – har skrivit två tjocka volymer om Thorild, som är mycket bra. Men hade Thorild med de åsikter han hade i bagaget levt i Greifswald under DDR-tiden, så hade han nog inte bara varit föremål för Stasis intresse. Han hade fått det värre än så. I alla fall tycks hans minne ha ärats under alla regimer i Schwedisch Pommern, utom möjligen den svenska. Stellan Arvidson planerade en tredje volym, som skulle behandla Thorilds år i Greifswald, men det hann han tydligen aldrig med.Thorild är för resten ett taget namn: Tors eld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s