Ett människoöde

Flera tusen judar räddades 1943 undan deportation genom att fly över Öresund från Danmark till Sverige. 70-årsjubileumet av denna händelse har som många säkert märkt uppmärksammats hösten 2013. Men alla judar lyckades inte fly. En av dessa var Lydia Frankenstein. Hon tillhörde den urgamla Frankenstein-släkten. Redan på 900-talet omnämns en riddare von Frankenstein. I Tyskland finns Schloss Frankenstein.004L YDIA10cLydia Frankenstein

Lydias farfar Hermann von Frankenstein gifte sig med judinnan Leonore Schütz. För den sakens skull blev han förskjuten av familjen och det har sagts att han inte fick använda sig av von framför Frankenstein. 1888 föddes sonen Max Frankenstein, som blev kapellmästare vid operan i Wien, där han träffade den 16 år yngre Ilone Schweiger som var född 1904 och var romersk-katolik. För att inte deras förhållande skulle skada Ilones karriär slutade Max vid operan och blev i stället tidningsman.

1924 föddes deras kärleksbarn Lydia Sara Frankenstein. Under hennes uppväxt uppstod motsättningar mellan hennes mamma och pappa. Ilone hade visserligen övergått till judendomen, men föräldrarna hade olika uppfattning om uppfostran.

Mamma Ilone kunde ge Lydia örfilar, vilket pappa Max stod helt främmande för. Lydia kom att ty sig till sin pappa som hon älskade över allt annat. Och hon bestämde sig för att hon var judinna och hon gick med i den judiska ungdomsrörelsen.

Österrike anslöts till Tyskland 1938 och Lydias föräldrar ville nu rädda henne. Tanken var att hon skulle resa till Israel, men först måste hon då resa till det neutrala Danmark för att där utbilda sig i jordbruk. Hon kom mycket riktigt till Danmark. Hennes pappa lyckades ta sig till Frankrike, men snart skull tyskarna ockupera både Danmark och Frankrike. Max Frankenstein försvann helt enkelt, troligen placerad i koncentrationsläger. Lydia hade det bra i Danmark, men en dag kom Gestapo, alla byns människor radades upp och kyrkoherden pekade ut Lydia som judinna. Medan de danska judarna i stora skaror lyckades fly över Öresund, så skickades Lydia till Theresienstadt.

Där förblev hon tills de vita bussarna kom och hon följde med en av dem till Sverige. Här gick hon bland annat på Sigtuna Folkhögskola och hon var läkarsekreterare i Umeå och Uppsala. Hon skrev en mycket lärd avhandling om den tyskspråkiga fantastiska barnlitteraturen, närmast att jämföra med en doktorsavhandling.

031. Jugend

Och Lydia var bara en av många drabbade judar. Det gick ganska bra för henne. Som bekant blev miljontals judar och andra etniska grupper utsatta för folkmord.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s